Nam lim xanh & Adenosine trong Nấm lim xanh với sức khỏe con người   Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, Adenosine là một hóa chất có mặt trong tất cả các tế bào của con người. Nó đóng một vai trò quan trọng trong quá trình sinh hóa, thúc đẩy giấc ngủ của...