Nấm lim xanh là gì ?

 

Theo các tài liệu Y học để lại thì Nấm Lim xanh là loài nấm quý hiêm chỉ mọc trên cây lim xanh trong rừng nguyên sinh (trong đó có Việt Nam và Lào), Còn theo khoa học thì Nấm lim xanh có tên là Ganoderma Lucidum (Leyss. Ex Fr.) Karst., hay còn có tên đồng nghĩa là Polyporum Lucidus W. Curt., thuộc họ nấm lim (Ganodermataceae). Theo các tài liệu Y học để lại thì nấm Lim có 6 loại:

1. Nấm đỏ, xích hay hồng linh chi
2. Nấm đen, hắc linh chi
3. Nấm trắng, bạch linh chi
4. Nấm vàng, hoàng linh chi
5. Nấm lim xanh màu xanh còn gọi là thanh chi
6. Nấm lim xanh màu tím người ta còn gọi là tử chi